Monthly Archives

juli 2017

Laribba Reniers 5GW

By | Gedichten, Uncategorized | No Comments

Hoge muren rond al die culturen.
Vechtend voor een recht in een doolhof vol met oorlog.

Is, hoe hard is je hart?
Je geniet van verdriet.

Moedig al bloedig, al die mensen
ken ze niet

Al rakend ontlopen,
een toekomst is er niet

Geen kind met een bal
maar een man
met een kloteplan.

Shania 5 GW

By | Gedichten | No Comments

Als ik luister naar de radio,
is het eerste wat ik hoor
rampen.

Een overstroming, illegale afvallozing,
lawaai, kapotte huizen

Mijn oren suizen.

Ik zie overal doden,
bid voor de Goden

Levens staan op instorten,
het goed leven
dat ze niet mochten.

Aardbeving
beweging van de aarde
een angstige beleving.

Gezinnen gaan uit elkaar, zoekend naar hun kind…

Waar?

Veel te veel gewonden worden gevonden,
hebben hun best gedaan

waar ze konden.